en de

Formularz zapytania ofertowego

O firmie

Nazwa Firmy:
Miasto:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Telefon/Fax:
Branża:
NIP:

Osoba kontaktowa

Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-Mail:

Informacje o imprezie targowej

nazwa imprezy
miejsce imprezy
termin
rodzaj zabudowy systemowa    niesystemowa    mieszana    zewnętrzna   
cel uczestnictwa
w targach
budżet
na realizację stoiska w PLN netto

Dane do wykonania projektu

wymiary stoiska
(szerokość x głębokość
w centymetrach)
otwarcie stoiska na komunikację
z jednej strony (stoisko szeregowe)   
z dwóch stron (stoisko narożne)   
z trzech stron (stoisko półwyspowe)   
z czterech stron (stoisko wyspowe)   
piętro brak    tak    powierzchnia piętra m2
ilość i opis
wystawianych
wyrobów
ilość pomieszczeń
zamkniętych do rozmów
ilość miejsc siedzących
ilość stolików na otwartej ekspozycji
ilość przyłączy wodnych
kuchnia z zapleczem tak    nie   
lada barowa tak    nie   
meble tak    nie   
inne oczekiwania
co do projektu

Usługi dodatkowe

hostessy tak    nie   
ochrona tak    nie   
nagłośnienie tak    nie   
wypożyczenie plazmy tak    nie   
sprzątanie tak    nie   

UWAGA:

Oprócz przesłania niniejszego formularza, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną rzutu przyznanej przez organizatora imprezy powierzchni targowej, oraz logotypów firmowych w rozszerzeniach jpg i cdr (Corel nie wyższy, niż 9), a także księgi identyfikacji - CI - kolory firmowe/logotypy, (jeśli ją Państwo posiadacie).

Bez przesłania powyższych elementów uzupełniających nie rozpatrzymy Państwa zapytania.

Wysłanie zapytania jest jednoznaczne z zamówieniem jednego, darmowego projektu ekspozycji targowej. Zamówienia takiego może dokonać bezpośredni Wystawca. Darmowe projekty nie będą wykonywane na rzecz jakichkolwiek pośredników (np. agencji reklamowych). Projekt zostaje wykonany w oparciu o informacje podane przez Pytającego. Wszelkie nieścisłości w tych informacjach rzutują na wygląd projektu, mogą być również powodem nierozpatrzenia przez Antares zapytania bez podania przyczyny i informacji o tym zaniechaniu.

Prosimy o niewpisywanie nierealnych terminów wykonania projektu, np. 1, 2, czy 3 dni , od daty przesłania formularza. Standardowy termin wykonania projektu, od momentu otrzymania wszystkich materiałów, to 7 do 14 dni roboczych.

Termin ten nie jest dla nas wiążący, mogą następować jego zmiany, w zależności od ilości bieżącej pracy naszych projektantów.

Nasza firma nie świadczy usług sprzedaży projektów. Jeśli Państwo nie zaakceptujecie wyceny, a mimo to będziecie Państwo chcieli zrealizować wykonany przez nas projekt, możemy negocjować jego sprzedaż na zasadzie wykupu praw autorskich. Cena projektu będzie wtedy wyższa o 100 %, niż kwota na kalkulacji realizacji ekspozycji, którą Państwo otrzymacie wraz z projektem, lub po jego wykonaniu.

Złożenie zapytania i wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie formularza, oraz za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Powyższy formularz zapytania respektuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, z uchyleniem dyrektywy nr 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA ANTARES Artur Pawelec z siedzibą/biurem w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 102, lokal 32 (rejestracja Ostrów Wlkp., ul. Żwirki 1c/16) , wpisaną do rejestru firm w UM Ostrowa pod nr CEIDG 16287, NIP 725-003-83-03, REGON 250522207, zwany dalej ANTARES.

2. ANTARES przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne firmy oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ANTARES w Łodzi w celu stworzenia projektu ekspozycji targowej dla Państwa firmy, na złożone przez Państwa zapytanie ofertowe poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Odbywa się to na podstawie Państwa przetwarzania danych firmowych, wraz z automatyczną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez ANTARES w Łodzi żadnym innym podmiotom oraz organom, z wyłączeniem żądań organów policyjnych, sądowych, o których mowa w Rozporządzeniu .

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i tylko na użytek realizacji projektu ekspozycji targowej.

6. W związku z przetwarzaniem przez ANTARES w Łodzi Pani/Pana danych osobowych/firmowych, przysługuje Pani/Panu :

  • prawo dostępu do danych osobowych/firmowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych/firmowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych/firmowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych/firmowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/firmowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy ANTARES w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych/firmowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą kompensowane w tzw. dane wrażliwe.

8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i niewarunkowane jest w żaden prawny sposób.

9. ANTARES w sposób bezwarunkowy przestrzega zasad podanych we wzmiankowanym w preambule niniejszego tekstu Rozporządzeniu, dbając o bezpieczeństwo przechowywania podanych danych osobowych/firmowych.

 

Zespół ANTARES

Łódź, 24.05.2018 r.

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych.
Akceptuję regulamin - zobacz

*
powrót
Członek Polskiej Izby Przemysłu TowarowegoMiędzynarodowe Targi PoznańskieRekomendacja Polskiej Izby Przemysłu TowarowegoStoiska z rekomendacj± Polskiej Izby Przemysłu TowarowegoFirma  z rekomendacj± Polskiej Izby Przemysłu Towarowego

Support by Ascomi