O firmie

  Nazwa Firmy:

  Miasto:

  Ulica i nr:

  Kod pocztowy:

  Telefon/Fax:

  Branża:

  NIP:

  Osoba kontaktowa

  Imię i Nazwisko:

  Telefon:

  E-Mail:

  Informacje o imprezie targowej

  nazwa imprezy

  miejsce imprezy

  termin

  rodzaj zabudowy

  cel uczestnictwa
  w targach

  budżet
  na realizację stoiska w PLN netto

  Dane do wykonania projektu

  wymiary stoiska
  (szerokość x głębokość
  w centymetrach)

  otwarcie stoiska na komunikację

  piętro


  powierzchnia piętra m2

  ilość i opis
  wystawianych
  wyrobów

  ilość pomieszczeń
  zamkniętych do rozmów

  ilość miejsc siedzących

  ilość stolików na otwartej ekspozycji

  ilość przyłączy wodnych

  kuchnia z zapleczem

  lada barowa

  meble

  inne oczekiwania
  co do projektu

  Usługi dodatkowe

  hostessy

  ochrona

  nagłośnienie

  wypożyczenie plazmy

  sprzątanie

  UWAGA:

  Oprócz przesłania niniejszego formularza, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną rzutu przyznanej przez organizatora imprezy powierzchni targowej, oraz logotypów firmowych w rozszerzeniach jpg i cdr (Corel nie wyższy, niż 9), a także księgi identyfikacji - CI - kolory firmowe/logotypy, (jeśli ją Państwo posiadacie).

  Bez przesłania powyższych elementów uzupełniających nie rozpatrzymy Państwa zapytania.


  Wysłanie zapytania jest jednoznaczne z zamówieniem jednego, darmowego projektu ekspozycji targowej. Zamówienia takiego może dokonać bezpośredni Wystawca. Darmowe projekty nie będą wykonywane na rzecz jakichkolwiek pośredników (np. agencji reklamowych). Projekt zostaje wykonany w oparciu o informacje podane przez Pytającego. Wszelkie nieścisłości w tych informacjach rzutują na wygląd projektu, mogą być również powodem nierozpatrzenia przez Antares zapytania bez podania przyczyny i informacji o tym zaniechaniu.

  Prosimy o niewpisywanie nierealnych terminów wykonania projektu, np. 1, 2, czy 3 dni , od daty przesłania formularza. Standardowy termin wykonania projektu, od momentu otrzymania wszystkich materiałów, to 7 do 14 dni roboczych.

  Termin ten nie jest dla nas wiążący, mogą następować jego zmiany, w zależności od ilości bieżącej pracy naszych projektantów.

  Nasza firma nie świadczy usług sprzedaży projektów. Jeśli Państwo nie zaakceptujecie wyceny, a mimo to będziecie Państwo chcieli zrealizować wykonany przez nas projekt, możemy negocjować jego sprzedaż na zasadzie wykupu praw autorskich. Cena projektu będzie wtedy wyższa o 100 %, niż kwota na kalkulacji realizacji ekspozycji, którą Państwo otrzymacie wraz z projektem, lub po jego wykonaniu.

  Złożenie zapytania i wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie formularza, oraz za odwiedzenie naszej strony internetowej.

  Powyższy formularz zapytania respektuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, z uchyleniem dyrektywy nr 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA ANTARES Artur Pawelec z siedzibą/biurem w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 102, lokal 32 (rejestracja Ostrów Wlkp., ul. Żwirki 1c/16) , wpisaną do rejestru firm w UM Ostrowa pod nr CEIDG 16287, NIP 725-003-83-03, REGON 250522207, zwany dalej ANTARES.

  2. ANTARES przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne firmy oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę.

  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ANTARES w Łodzi w celu stworzenia projektu ekspozycji targowej dla Państwa firmy, na złożone przez Państwa zapytanie ofertowe poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Odbywa się to na podstawie Państwa przetwarzania danych firmowych, wraz z automatyczną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez ANTARES w Łodzi żadnym innym podmiotom oraz organom, z wyłączeniem żądań organów policyjnych, sądowych, o których mowa w Rozporządzeniu .

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i tylko na użytek realizacji projektu ekspozycji targowej.

  6. W związku z przetwarzaniem przez ANTARES w Łodzi Pani/Pana danych osobowych/firmowych, przysługuje Pani/Panu :

  • prawo dostępu do danych osobowych/firmowych,

  • prawo do sprostowania danych osobowych/firmowych,

  • prawo usunięcia danych osobowych/firmowych (prawo do bycia zapomnianym),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych/firmowych,

  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/firmowych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy ANTARES w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych/firmowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą kompensowane w tzw. dane wrażliwe.

  8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i niewarunkowane jest w żaden prawny sposób.

  9. ANTARES w sposób bezwarunkowy przestrzega zasad podanych we wzmiankowanym w preambule niniejszego tekstu Rozporządzeniu, dbając o bezpieczeństwo przechowywania podanych danych osobowych/firmowych.

   

  Zespół ANTARES

  Łódź, 24.05.2018 r.